Bris

Bris är en politisk och obunden barnrättsorganisation. Deras verksamhet kretsar kring stöd hjälp till utsatta barn och unga. Bris jobbar för att förbättra barns och ungas villkor och rättigheter. Med utgång från barnens berättelser driver de opinionsarbete för att få politiker och beslutsfattare att uppmärksamma barnrättsfrågor. Bris är en remissinstans för lagförslag som påverkar barn och unga, och de ingår i ett närverk med andra barnrättsorganisationer.
Ringa, mejla eller chatta – Barn och unga kan ringa till Bris telefon telnr: 116 111, skriva till Bris-mejlen eller i Bris-chatten. Det är bara att gå in på Bris.se för att få alla information. Alla barn som hör av sig till Bris får prata med en utbildad och erfaren kurator. Det går bra att vara anonym, vilket betyder att du inte behöver berätta vem du är, kuratorn har dessutom tystnadsplikt, vilket innebär att de inte får berätta för någon annan vad du har sagt till dem. Den som vill kan få prata med samma kurator flera gånger. Ibland behövs mer och snabbare hjälp än vad Bris kan erbjuda och då hjälper de dig vidare och ser till att du får den hjälp som du behöver, här och nu. Att ringa är gratis och det kommer inte synas på telefonräkningen så att dina föräldrar inte behöver få veta att du har varit i kontakt med Bris.
Även vuxna kan få hjälp av Bris i frågor sim rör barn. På Bris webbsidor För vuxna – om barn finns stöd och information kring frågor som Bris ofta möter i stödverksamheten. Till Bris vuxentelefon – om barn, telnr: 0771 – 50 50 50 kan vuxna ringa med frågor om sina egna eller andras barn. Samtalen besvaras av en kurator och det går bra att vara anonym.
Brisakademin – ger dig fördjupande kunskaper om barns rättigheter samt konkreta verktyg för hur du ska möta barn i behov stöd. Bris unika erfarenhet av samtal med barn är ett viktigt innehåll i alla deras föreläsningar och utbildningar. De vänder sig till vuxna som i sitt arbete eller engagemang möter barn och unga. De har lång erfarenhet av att utbilda socialtjänst, skola och inom rättsväsendet men föreläser även för det privata näringslivet och ideella organisationer.

Stödja Bris

Medlem – som medlem kan du göra en skillnad! Bris vore ingenting utan sina medlemmar, som stöttar verksamheten med volontärarbete och bidrag.

Ett medlemskap kosta 360 kronor per år, pengar som bidrar till att de kan fortsätta hålla deras stödverksamhet öppen. Som medlem i Bris får du information på medlemsmöten och digitalt nyhetsbrev. Du kan dessutom engagera dig ideellt, deras volontärer gör viktiga insatser i deras insamlingsarbete och på deras opinionsbildningar.
Hur finansieras Bris? De pengar som Bris samlar inkommer från företag, privata givare, fonder och till viss del från staten. Deras möjligheter att hjälpa barn och unga står i direkt relation till det ekonomiska stöd de får. De söker därför alltid efter nya givare och samarbetspartners som vill ta ett socialt ansvar och som delar Bris vadderingar.
De hat ett 90-konto och kontrolleras av Svenska Insamlingskontroll vilket ger en garanti för att pengarna används på rätt sätt – 75 % av intäkterna går till ändamålet.
Gåvogivare – de behöver din hjälp! De vill kunna stötta alla barn och ungdomar som kontaktar dem. Det skulle inte kunna var möjligt utan deras givare. De är beroende av din hjälp för att det ska finns kuratorer i Bris telefon, chatt och mejl. På Bris.se finns det olika alternativ för att ge en gåva till dem.
Företagare – Bris vill samarbeta med er! En viktig del i deras arbete handlar om att hitta samarbetspartners. De kan skräddarsy samarbeten utifrån ditt företags förutsättningar. Genom ditt stöd visar du barn och unga att de är betydelsefulla och värda att satsa på. På Bris.se finns olika alternativ och lösningar på hur du som företagare kan ge stöd till deras verksamhet.
Var finns Bris? Deras förbundskansli ligger i Stockholm, Bris har även fem regionkontor och finns i Malmö, Göteborg, Stockholm och Umeå. Regionerna bedriver ett väl planlagt arbete mot kommuner och landsting i hela Sverige och arbetar aktivt tillsammans med Bris medlemmar. Medlemsmöte hålls på samtliga fem orterna!

Bris Internationellt

Internationellt arbete med Bris – som den enda svenska organisation är Bris medlem i nätverket CHI (Child Helpline International), som samordnar 183 hjälplinjer för barn i 142 länder världen över. Tillsammans tar nätverket hjälplinjer emot mer än 14 miljoner kontakter per år från barn och unga som är i behov av stöd och skydd.
Det var runt millennieskiftet år 2000 som Bris först kom i kontakt med det som skulle bli CHI. Med hjälp av EU-bidrag startades ett projekt med uppdrag att ta fram gemensamma riktlinjer för medlemsstaternas hjälptelefoner. Bris bjöds tidigt in i arbetet och snart föddes idén om en paraplyorganisation för alla världens hjälptelefoner. När CHI slutligen bildades 2003 var grundidén att starta en världsomspännande rörelse för barns rättigheter, på samma sätt som Bris en gång i tiden startade i Sverige.
När Bris-mejlen startade 2002 var de först i världen med att erbjuda ett webbaserat stöd. Eftersom Bris var pionjärer på det området har de ofta blivit inbjuda till att hålla utbildningar inom CHI.
Ett annat viktigt arbete som Bris bidrog med inom CHI var att få fram ett gemensamt telefonnummer för alla hjälptelefoner, 116 111 är idag ett etablerat nummer för barns och ungas hjälptelefoner i Europa och Bris är den enda organisation i Sverige som får använda det numret.
Bris stod som värdar den tredje internationella CHI-kongressen år 2006. Drygt 250 delegater från 140 länder samlades i Stockholm. Drottning Silvia närvarade och också kongressens beskyddare.
Som representant för Europas barntelefoner satt Bris internationella samordnare i CHI:s styrelse under flera år. Ett av det viktigaste uppdragen var då att arbeta fram en modell för utvärdering av verksamheten, med syfte att på så sätt skapa konkreta förändringar i barns och ungas liv.
Bris är idag aktiva i nätverket och fortfarande ligger de i framkant när det gäller kommunikation med barn och unga. På senaste årsmötet för alla världens CHI-medlemmar fick Bris kampanj Abused emojis särskilt uppmärksamhet och att de anställda utbilda kuratorerna i deras stödverksamhet har upplevs mycket uppmärksamhet och nyfikenhet från många länder världen över.
År 2016 var Bris på plats på årsmötet i Bangkok. Där det då antogs en deklaration där världen länder uppmanas att göra allt för att förverkliga mål 16.2 i Agenda 2030 – att eliminera alla former av våld mot barn och unga.